Arveoppgjør, arv og dødsbo

Har du spørsmål du gjerne skulle ha stilt en advokat med bred erfaring fra arv, arverett, arveoppgjør og dødsboskifte? Eller ønsker du råd og innspill fra en arverettsadvokat i ditt konkrete arveoppgjør?

På disse NorJus-sidene kan du finne lettlest og solid informasjon om arveoppgjør, arv og dødsbo. Vi håper du får svar på mange av dine spørsmål, og at du vil ha utbytte av å lese om arveoppgjøret trinn for trinn.

Det er mange advokater som tilbyr hjelp til arveoppgjør, men som i alle bransjer varierer både kvalitet og pris.  Det gjelder også effektivitet og hurtighet. Lav timepris er ingen garanti for lav totalpris.  I NorJus har vi lang erfaring, gode systemer og effektive rutiner.  Velger du å be oss om hjelp, kan du være trygg på at vi vil gjøre vårt aller beste for deg og dine medarvinger til en anstendig totalpris.

Er du arving har du vanligvis opplevd et personlig tap. Fordelingen av arven kan av den ene arvingen oppleves som rettferdig og av den andre kanskje som urettferdig.  For en dyktig arverettsadvokat er det ikke nok å kjenne reglene.  Arverettsadvokaten må også ha forståelse for det menneskelige, for følelsene og relasjonene.

I NorJus har vi hjulpet mange arvinger over hele landet og uoppfordret fått en rekke positive tilbakemeldinger.  Fem av dem er tatt inn nedenfor, dette ikke for å skryte, men fordi vi ønsker at du skal være trygg på at vi vil gjøre vårt beste for deg og dine medarvinger hvis dere skulle be om vår hjelp. Ring 22 555 180 for å høre hvordan du kan få hjelp i ditt arveoppgjør, eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Jeg vil med dette uttrykke min udelte tilfredshet med den måten NorJus har bistått min bror og undertegnede på i forbindelse med arveoppgjøret etter vår fars bortgang.  NorJus har håndtert oppgjøret på en profesjonell, taktfull og hyggelig måte, både når det gjelder de juridiske og praktiske sidene av saken, og råd og veiledning generelt.  Skulle anledningen by seg, vil jeg ikke nøle med å anbefale dere overfor andre.  CR, Oslo

Jeg synes dere har vært utrolig flinke.  Kommer til å anbefale dere til flere.  MN, Oslo

Vi er veldig godt fornøyd med den bistanden vi har fått gjennom deres firma.  Den har vært grundig og kontakten har vært imøtekommende og vennlig.  Den kan absolutt anbefales til andre i samme situasjon.  MM, Oslo

Vil gjerne benytte anledningen til å takke dere for meget profesjonell håndtering av arveoppgjøret. Arbeidet dere har utført på vegne av oss, er gjort meget samvittighetsfullt og juridisk korrekt. Dette har helt klart bidratt til at vi arvingene kan møtes uten ubehagelige følelser eller mistanker. Familiefreden er fortsatt inntakt. Å benytte deres firma har vært en meget god investering.
Jeg vil trygt anbefale andre å benytte deres firma. 
TV Hedmark

Tusen takk for din assistanse i forbindelse med booppgjøret, og for at du tok på deg dette oppdraget.  Vi vil ikke nøle med å anbefale ditt kontor videre.  LH, Buskerud

Mange flere kundeuttalelser finner du her.

Ellers håper vi du kan få svar og hjelp på disse nettsidene. Spørsmålene er slike som vi i advokatfirmaet NorJus har fått fra klienter, og spørsmål som er behandlet i juridisk litteratur, i rettssaker og i arveloven.  Tipsene om hvordan du skal gå frem når du selv skal gjennomføre et arveoppgjør, Arveoppgjøret trinn for trinn, har vi hentet fra vår egen rikholdige praksis.

Er det nødvendig å bruke advokat for å få hjelp til arveoppgjør, dødsboskifte og fordeling av arv?

De fleste som mottar arv, gjennomfører arveoppgjøret på egen hånd.  Er dødsboet lite og oversiktlig, med få og enige arvinger, går det vanligvis helt greit.

Men hvis det foreligger testament, hvis det oppstår skattespørsmål av betydning eller hvis det er flere arvinger eller arvingene er uenige, vil det ofte være fornuftig å rådføre seg med en advokat med erfaring fra dødsboskifte.  Det samme gjelder hvis arvingene er usikre på sine rettigheter.

En advokattime kan avklare viktige spørsmål, og bidra til at arvingene unngår problemer og sparer penger.

Les mer her om hva slags hjelp du kan få av NorJus.

Hvis dere gjennomfører arveoppgjøret helt på egen hånd, er det en viss risiko for at fordelingen av boets formue mellom arvingene ikke blir riktig, at utgifter ikke fordeles rett og at dere kan få overraskelser når det gjelder skatt.  Nå tenker du kanskje at vi skriver dette for å overtale deg til å kjøpe våre tjenester, men faktum er at av alle de dødsboene som vi i NorJus er blitt bedt om å se på etter at arvingene selv har håndtert booppgjøret en stund, har samtlige vist seg å inneholde større eller mindre feil.

Både skattemessige konsekvenser og andre ting kan det være vanskelig å få full oversikt over dersom du henter din informasjon fra et nettsted eller en bok.  Vil du være sikker på at det du gjør får de ønskede virkninger, bør du kontakte en advokat med høy kompetanse på arverett.

Vi i NorJus kan altså hjelpe deg med å:

 • Komme i gang
 • Finne ut av praktiske problemer underveis
 • Løse uenighet
 • Se over regnskap, fordeling og skattemelding for boet
 • Eller vi kan hjelpe deg med det hele. Da slipper du selv å gjøre den relativt omfattende jobben som et arveoppgjør er, og du kan være rimelig trygg på at alt blir raskt og riktig ordnet.

Les her om hva vi kan tilby eller ring 22 555 180.

Arveoppgjør – dødsboskifte

Blant folk flest er ordet arveoppgjør mest brukt. I juridisk ordbruk er dødsboskifte den vanligste betegnelsen på prosessen rundt det å avvikle og fordele en avdød persons formue og forpliktelser.

 

På disse NorJus-sidene kan du finne lettlest og solid informasjon om arveoppgjør, arv og dødsbo. Vi håper du får svar på mange av dine spørsmål, og at du vil ha utbytte av å lese om arveoppgjøret trinn for trinn.

Det er mange advokater som tilbyr hjelp til arveoppgjør, men som i alle bransjer varierer både kvalitet og pris.  Det gjelder også effektivitet og hurtighet. Lav timepris er ingen garanti for lav totalpris.  I NorJus har vi lang erfaring, gode systemer og effektive rutiner.  Velger du å be oss om hjelp, kan du være trygg på at vi vil gjøre vårt aller beste for deg og dine medarvinger til en anstendig totalpris.

Er du arving har du vanligvis opplevd et personlig tap. Fordelingen av arven kan av den ene arvingen oppleves som rettferdig og av den andre kanskje som urettferdig.  For en dyktig arverettsadvokat er det ikke nok å kjenne reglene.  Arverettsadvokaten må også ha forståelse for det menneskelige, for følelsene og relasjonene.

I NorJus har vi hjulpet mange arvinger over hele landet og uoppfordret fått en rekke positive tilbakemeldinger.  Fem av dem er tatt inn nedenfor, dette ikke for å skryte, men fordi vi ønsker at du skal være trygg på at vi vil gjøre vårt beste for deg og dine medarvinger hvis dere skulle be om vår hjelp. Ring 22 555 180 for å høre hvordan du kan få hjelp i ditt arveoppgjør, eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Jeg vil med dette uttrykke min udelte tilfredshet med den måten NorJus har bistått min bror og undertegnede på i forbindelse med arveoppgjøret etter vår fars bortgang.  NorJus har håndtert oppgjøret på en profesjonell, taktfull og hyggelig måte, både når det gjelder de juridiske og praktiske sidene av saken, og råd og veiledning generelt.  Skulle anledningen by seg, vil jeg ikke nøle med å anbefale dere overfor andre.  CR, Oslo

Jeg synes dere har vært utrolig flinke.  Kommer til å anbefale dere til flere.  MN, Oslo

Vi er veldig godt fornøyd med den bistanden vi har fått gjennom deres firma.  Den har vært grundig og kontakten har vært imøtekommende og vennlig.  Den kan absolutt anbefales til andre i samme situasjon.  MM, Oslo

Vil gjerne benytte anledningen til å takke dere for meget profesjonell håndtering av arveoppgjøret. Arbeidet dere har utført på vegne av oss, er gjort meget samvittighetsfullt og juridisk korrekt. Dette har helt klart bidratt til at vi arvingene kan møtes uten ubehagelige følelser eller mistanker. Familiefreden er fortsatt inntakt. Å benytte deres firma har vært en meget god investering.
Jeg vil trygt anbefale andre å benytte deres firma. 
TV Hedmark

Tusen takk for din assistanse i forbindelse med booppgjøret, og for at du tok på deg dette oppdraget.  Vi vil ikke nøle med å anbefale ditt kontor videre.  LH, Buskerud

Mange flere kundeuttalelser finner du her.

Ellers håper vi du kan få svar og hjelp på disse nettsidene. Spørsmålene er slike som vi i advokatfirmaet NorJus har fått fra klienter, og spørsmål som er behandlet i juridisk litteratur, i rettssaker og i arveloven.  Tipsene om hvordan du skal gå frem når du selv skal gjennomføre et arveoppgjør, Arveoppgjøret trinn for trinn, har vi hentet fra vår egen rikholdige praksis.

Er det nødvendig å bruke advokat for å få hjelp til arveoppgjør, dødsboskifte og fordeling av arv?

De fleste som mottar arv, gjennomfører arveoppgjøret på egen hånd.  Er dødsboet lite og oversiktlig, med få og enige arvinger, går det vanligvis helt greit.

Men hvis det foreligger testament, hvis det oppstår skattespørsmål av betydning eller hvis det er flere arvinger eller arvingene er uenige, vil det ofte være fornuftig å rådføre seg med en advokat med erfaring fra dødsboskifte.  Det samme gjelder hvis arvingene er usikre på sine rettigheter.

En advokattime kan avklare viktige spørsmål, og bidra til at arvingene unngår problemer og sparer penger.

Les mer her om hva slags hjelp du kan få av NorJus.

Hvis dere gjennomfører arveoppgjøret helt på egen hånd, er det en viss risiko for at fordelingen av boets formue mellom arvingene ikke blir riktig, at utgifter ikke fordeles rett og at dere kan få overraskelser når det gjelder skatt.  Nå tenker du kanskje at vi skriver dette for å overtale deg til å kjøpe våre tjenester, men faktum er at av alle de dødsboene som vi i NorJus er blitt bedt om å se på etter at arvingene selv har håndtert booppgjøret en stund, har samtlige vist seg å inneholde større eller mindre feil.

Både skattemessige konsekvenser og andre ting kan det være vanskelig å få full oversikt over dersom du henter din informasjon fra et nettsted eller en bok.  Vil du være sikker på at det du gjør får de ønskede virkninger, bør du kontakte en advokat med høy kompetanse på arverett.

Vi i NorJus kan altså hjelpe deg med å:

 • Komme i gang
 • Finne ut av praktiske problemer underveis
 • Løse uenighet
 • Se over regnskap, fordeling og skattemelding for boet
 • Eller vi kan hjelpe deg med det hele. Da slipper du selv å gjøre den relativt omfattende jobben som et arveoppgjør er, og du kan være rimelig trygg på at alt blir raskt og riktig ordnet.

Les her om hva vi kan tilby eller ring 22 555 180.

Arveoppgjør – dødsboskifte

Blant folk flest er ordet arveoppgjør mest brukt. I juridisk ordbruk er dødsboskifte den vanligste betegnelsen på prosessen rundt det å avvikle og fordele en avdød persons formue og forpliktelser.

 

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

  Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
  Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.