Skriv ut

Arvingene er uenige om arveoppgjøret. Hva gjør vi da?

Hvis dere ikke klarer å løse uenigheten dere i mellom, finnes det to veier å gå.

Den ene er å skrive et kort brev til retten og kreve at det blir åpnet offentlig skifte. Retten vil da be deg innbetale ca. kr 40 000 – 50 000 i forskudd til dekning av gebyr og kostnader og deretter spørre om du ønsker et såkalt forberedende rettsmøte.  Takker du og de andre arvingene ja til det, vil dere møte en dommer som vil prøve å få dere enige.  Blir dere ikke enige, vil retten oppnevne en bobestyrer som foretar selve arveoppgjøret. Bobestyreren har ikke fullmakt til å løse konflikter mellom arvingene. Konflikter er det retten som skal løse. Det skjer ved rettssak (skiftetvist). Rettssaken ender vanligvis med en dom, som enten blir stående eller anket til lagmannsretten.

Offentlig skifte er en kostbar form for konfliktløsning. Samlet pris for bobestyrelse og rettssak vil vanligvis ende mellom ca. kr 200 000 og 500 000.

For arvinger som helst vil unngå å bruke hundretusener av kroner på å få løst konflikten, finnes det et alternativ som er langt rimeligere, mye raskere og vesentlig mindre belastende.

Det er megling ved en godkjent advokatmegler (som har tilleggsutdannelse gjennom Advokatforeningen og er godkjent for meglingsoppdrag.)

I NorJus har vi autorisasjon for megling. Over 90 % av sakene vi får for megling blir løst i minnelighet. Vi hjelper dere gjerne. Skriv en melding til oss i boksen på denne siden eller ring 22 555 180 for å høre hva vi kan gjøre.

Les her om hva megling hos NorJus koster.