Skriv ut

Hva koster det å få hjelp av NorJus til arveoppgjør. Noen tilbud

Her står noe av det vi kan hjelpe deg med. Vi dekker hele det arverettslige spekteret, også oppgaver som ikke er oppført nedenfor. Kontakt oss på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden hvis du har spørsmål.

Overdragelse av eiendom til arving

Timepris

eller

fastpris kr 12 000, som inkluderer møter med rådgivning, gavebrev og skjøte fra én person til en annen.

Tillegg til fastprisen:

  • Eiendommen skal overføres mellom flere personer: kr 1.000 pr ekstra person til eller fra.
  • Fullmakt, kr 1 000 pr fullmakt. 
  • Konsesjonsfrihetserklæring, kr 1 000 pr person.
  • Andre oppgaver i tilknytning til overdragelsen, pris etter avtale

Fastpris gjelder ikke ved forretningseiendom, konsesjonspliktig eiendom og eiendom i utlandet.

Av og til kan timepris lønne seg.  Det avklarer vi i første møte.

Tolkning av testament

Pris fra kr 3 000

Sender du oss en epost med kopi av testamentet og litt bakgrunnsinformasjon, vil du få et tilbud fra oss. Om du sender oss testamentet, koster det altså ingen ting. Når vi har mottatt testamentet, sender vi deg en epost, kanskje med noen spørsmål, og med et pristilbud på tolkning av testamentet. Da er det opp til deg om du vil akseptere tilbudet (kjøpe vår tjeneste) eller ikke. Du kan sende testamentet til norjus@norjus.no.

Boregnskap

Pris fra kr 9 000

Vi setter opp boregnskapet. Dere får en ryddig og forståelig oversikt over boets eiendeler og gjeld, utgifter under bobehandlingen, utlegg gjort av arvinger, forskudd til arvinger, fordeling av arven juridisk korrekt m.m.

Det kan ofte være vanskelig og tidkrevende for oss å kontrollere et regnskap som en av arvingene har opprettet.  Derfor kan det ofte være billigere om vi setter opp boregnskapet fra grunnen av, enn at vi gjennomgår et allerede opprettet boregnskap.

Hjelp i konflikt om arv

Kontakt oss på tlf 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden og fortell nærmere om konflikten. Vi gir deg en foreløpig vurdering og et grovt anslag over hva vår hjelp kan komme til å koste.

Megling mellom uenige arvinger

Pris fra kr 9 000

Megling er alternativet for dere som helst vil unngå offentlig skifte og skiftetvist (rettssak) og slippe kostnadene i den forbindelse. (Samlet vil offentlig skifte og skiftetvist vanligvis koste mellom ca. kr 200 000 og 500 000.)

Sett med uenige arvingers øyne, vil megling hos NorJus normalt være det mest lønnsomme de kan gjøre, både regnet i kroner og i sparte bekymringer.

Fullt arveoppgjør (fra A til Å)

Hvis arvingene ikke selv har tid eller mulighet for å ta seg av de mange praktiske oppgavene i forbindelse med arveoppgjøret, kan dere sette det hele bort til NorJus. Da blir det profesjonelt, raskt og riktig utført. Kontakt oss på tlf 22 555 180 og fortell nærmere om boet, så kan vi gi deg et foreløpig prisoverslag.