Skriv ut

Hva gjør tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i forbindelse med dødsbo og arveoppgjør?

Tingretten eller byfogden er den første offentlige instansen du kommer i kontakt med når du er arving i et dødsbo.
Vær klar over at navnet «skifteretten» ikke lenger brukes.  I Oslo heter rettsinstansen som tar seg av dødsboer «Oslo byfogdembete».  Ellers i landet er det de lokale tingrettene som håndterer dødsboer.

Det er til tingretten eller byfogden du skal sende det skjemaet om skifte som passer i ditt tilfelle, mest vanlig er «Erklæring om privat skifte av dødsbo», eller det fargerike firesiders skjemaet om uskiftet bo, dersom du er blitt enke eller enkemann.

Retten vurderer om vilkårene for skifte eller uskifte er til stede, registrerer boet, gir det et nummer, og sender deg skifteattest eller uskifteattest.

Saksbehandleren i retten vil vanligvis kunne svare på spørsmål om hvem som er arvinger i boet, hvordan du skal fylle ut skifteerklæringen, om hvilke former for skifte av boet som kan være aktuelt, om uskiftet bo, om proklama, og om eventuell bankboksfullmakt og formuesfullmakt.

Spørsmål om tolkning av testament, om uenighet mellom arvingene eller om gjennomføringen av skiftet vil du normalt ikke få svar på av tingretten/byfogden. Det er det bare en advokat med erfaring fra arvesaker som kan svare deg på.

Hvis boet skal skiftes offentlig, f.eks. fordi en av arvingene krever det, er det retten som har ansvar for avviklingen av dødsboet.  Selve boarbeidet vil retten sette bort til en privatpraktiserende advokat, for boets regning.

Les mer her om offentlig skifte.

Les mer her om hjelp til løsning av uenighet mellom arvinger.