Skriv ut

Hva kan advokatfirmaet NorJus hjelpe meg med i forbindelse med arv og arveoppgjør / dødsboskifte?

Du kan få hjelp til:

 • Fullt arveoppgjør, eller
 • Arbeid med formaliteter, dvs. boregnskap og forhåndsselvangivelse o.a., mens du gjør resten selv
 • Andre spørsmål, veiledning og tvister

Hvis du står ved starten av et arveoppgjør, og du og dine medarvinger er enige om å forhøre dere hos NorJus om hvordan dere skal gå frem, er dere velkommen til oss i et møte på 1 – 1,5 time der vi kan svare på det dere lurer på og gi råd og veiledning.  Merk at dere ikke forplikter dere til noe som helst ved å komme til oss i et møte.  Enten boet er stort eller lite, er det en glede for oss å få hjelpe dere med så lite eller mye som dere trenger.

Hvis du lurer på hva de som tidligere har benyttet våre tjenester mener om NorJus, kan du klikke på denne teksten.

Nedenfor finner du flere detaljer om hjelpen du kan få av NorJus.

Fullt arveoppgjør

Har du

. En travel hverdag
. Lite tid til overs
. Og er du i tvil om det vil lønne seg for deg å bruke timevis på arbeid som en erfaren arverettsadvokat kan gjøre vesentlig raskere og betydelig sikrere?

Da kan det være en idé å overlate det hele til NorJus.

Dette er mest aktuelt hvis avdødes formue er av en viss størrelse (over ca. en million kroner), og du heller vil bruke din arbeidstid og kompetanse til det du har fagkunnskap til, og din fritid til å ha fri.

Du vil fort oppdage at dette er god anvendelse av tid og penger, at det bidrar positivt til å løse konflikter og motvirke ergrelser og bekymringer, at det gir trygghet for at arveoppgjøret går riktig for seg og at det hjelper arvingene til å spare skatt på kort og lang sikt på lovlig vis.

Fullt dødsboskifte via NorJus er også aktuelt når ingen av arvingene, av andre grunner,  vil påta seg den relativt omfattende oppgaven et dødsboskifte er, eller hvis arvingene (nesten) ikke kjenner hverandre, eller er uenige.

Når NorJus påtar seg arbeidet med å gjennomføre fullt dødsboskifte, kalles advokaten vanligvis bobestyrer eller testamentsfullbyrder.

Prisen for et bobestyreroppdrag avhenger av hvor omfattende arbeidet blir.  Derfor kan vi dessverre ikke fastsette noen forhåndspris.  Men ringer du 22 555 180 og forteller litt om dødsboet, hva det omfatter, antall arvinger, mulige konflikt-temaer osv., kan vi prøve å gi deg en indikasjon.

NorJus tar ikke betalt for sitt arbeid med boet før det er ferdig oppgjort og arvingene har godkjent boregnskapet, arvefordelingen og NorJus’ timeliste.

Boregnskap og forhåndsselvangivelse

Ønsker du å gi dine medarvinger en økonomisk og juridisk korrekt oversikt over boet og arvefordelingen, må du sette opp et regnskap som tar hensyn bl.a. til inn- og utbetalinger, arveforskudd, gjeld, utgifter, fordringer og skatt.  Dødsboregnskap er nokså spesielt, på den måten at det ikke settes opp som et vanlig regnskap.  Som ledd i arbeidet med arveoppgjøret må du også fylle ut en eller to såkalte forhåndsselvangivelser.

Føler du deg ukomfortabel med å ha ansvar for at regnskap og arveregler blir korrekt fulgt og gjennomført, eller ønsker du ikke å bruke masse tid på dette, er du velkommen til oss med alle papirer, dokumenter og kvitteringer.  Vi kan hjelpe deg med papirarbeidet, jussen og regnskapet.

Prisen avhenger av hvor omfattende arbeidet vårt blir.  Derfor kan vi dessverre ikke fastsette noen forhåndspris.  Men ringer du oss på 22 555 180 og forteller litt om dødsboet, hva det omfatter, antall arvinger osv., kan vi gi deg en omtrentlig prisramme.

Fordi vi har bred erfaring og rasjonelle databaserte rutiner og systemer, bruker vi vanligvis en brøkdel av den tiden en arving vil bruke på det samme arbeidet.  Dessuten kan du være rimelig sikker på at våre beregninger og juridiske vurderinger er riktige.  Ikke sjelden ser vi at det ikke er tilfelle for arvinger som gjør arbeidet selv.

NorJus tar ikke betalt før du/dere har godkjent boregnskapet og NorJus’ timeliste.

Annen hjelp i arvesaker

Vi kan hjelpe med alle slags spørsmål, og på alle nivåer, blant annet med:

 • Gjennomgang og kontroll av arveoppgjør som er utført av en av arvingene eller av noen annen
 • Uenighet mellom arvingene, tvist eller megling og konfliktløsning
 • Forskudd på arv
 • Gave
 • Overføring av eiendom
 • Generasjonsskifte
 • Testament
 • Arvepakt