Skriv ut

Skal vi velge offentlig eller privat skifte?

Hvorfor er dere i tvil om hva slags skifte dere skal velge?

Er det fordi dere er usikre på om privat skifte er like trygt og bra som offentlig skifte?  Hvis alternativet til offentlig skifte er privat skifte med en bobestyrer uten spesiell erfaring fra arveoppgjør, er det liten tvil om at offentlig skifte er best og tryggest.  Hvis alternativet til offentlig skifte er privat skifte med en profesjonell bobestyrer, er det likegyldig hva dere velger, bortsett fra at offentlig skifte vil være en del dyrere og ta vesentlig lengre tid.

Hvis grunnen til at dere vurderer offentlig skifte er at dere er uenige, bør dere først prøve megling.  Det kan spare dere for svært mye tid og penger.  Ring NorJus på 22 555 180 for å høre hva megling går ut på og hva det koster.

Ved offentlig skifte gir dere fra dere kontrollen over boet og betaler et gebyr til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) for at retten skal ta ansvar for at dødsboet blir skiftet.  Arveoppgjøret tar vanligvis mye lengre tid ved offentlig enn ved privat skifte.  Hvis grunnen til at dere tenker på offentlig skifte er at dere er uenige, vil uenigheten normalt måtte løses i en såkalt skiftetvist, dvs. en tradisjonell rettssak.   Arveoppgjøret vil da ikke sjelden ta 2-3 år og koste totalt mellom 200 000 og en halv million kroner.

Offentlig skifte er relativt sjelden.  Bare ca. 2% av dødsboene skiftes offentlig.

Privat skifte er aktuelt hvis dere ikke er uenige eller hvis dere får hjelp til å løse eventuell uenighet gjennom megling.  Da kan dere enten skifte boet selv eller få hjelp av en advokat.  I NorJus arbeider vi mye med dødsboer og påtar oss gjerne oppdrag som bobestyrer.  Vi har rutiner, systemer og betydelig erfaring og vil vanligvis kunne utføre arbeidet med arveoppgjøret vesentlig raskere og sikrere enn den som ikke har slik profesjonell bakgrunn.  Ring 22 555 180 hvis du vil ha nærmere informasjon.

Hvis dere er vel forlikt, og arveoppgjøret er enkelt og rett frem, kan dere gjennomføre skiftet på egen hånd.  Da kan en av dere få fullmakt fra de andre til å utføre arbeidet med boet.  Avhengig av antall arvinger og boets størrelse og kompleksitet vil arbeidet vanligvis ta mellom 40 og 200 timer totalt.  Den som tar på seg oppgaven som fullmektig eller bobestyrer bør ha god kunnskap om arvereglene og eventuelt testamentsreglene samt aktuelle skatteregler.  Vedkommende bør informere de andre arvingene regelmessig samt gi råd og treffe beslutninger som er gunstige og riktige for boet og arvingene.

Ulempen med privat skifte uten profesjonell hjelp er at arveoppgjøret da sannsynligvis vil komme til å inneholde større eller mindre feil.  Hvor mye feilene vil slå ut i det enkelte arveoppgjør er selvfølgelig umulig å si på forhånd.  Dessuten vil tidsbruken være større.  En erfaren arverettsadvokat vil normalt bruke en brøkdel av den tiden en fullmektig uten erfaring, systemer og spesialkunnskap vil trenge på jobben.

Tidligere (ved arv etter noen som døde før 2014), foretok Skatteetaten kontroll av at arven var riktig fordelt.  Denne kontrollen er det ikke lenger noen offentlig instans som foretar.  Med unntak for helt enkle arveoppgjør er det å anbefale å la en arverettsadvokat i det minste se over dødsboregnskapet og arvefordelingen for å prøve å fange opp eventuelle feil.  Les mer om kontroll av arvefordelingen her.

Du kan lese mer om privat og offentlig skifte her.