Skriv ut

Fullmakt

Fyll ut og underskriv fullmakt til den eller de som har påtatt seg arbeidet med arveoppgjøret (dødsboskiftet).  Fullmakten kalles skiftefullmakt.

Fullmaktsskjemaer vil du gjerne ha fått av begravelsesbyrået.  Har du ikke det, kan du laste dem ned her (i første linje), eller få dem fra tingretten.