Skriv ut

Hva er offentlig skifte?

Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte.  Det innebærer at tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det.  Offentlig skifte er aktuelt hvis:

  • Ingen av arvingene vil ta ansvar for avdødes gjeld
  • Arvingene er uenige
  • En kreditor krever offentlig skifte
  • Avdøde har bestemt i sitt testament at det skal være offentlig skifte.

Den klart vanligste grunnen til at det blir åpnet offentlig skifte er at arvingene er uenige.

Bobestyreren som retten oppnevner er vanligvis en privatpraktisende advokat som har meldt seg til tjeneste for retten.  Hvis man som arving ikke kommer så godt ut av det med den offentlige bobestyreren, kan man ikke regne med å få byttet ham eller henne ut.  Dette i motsetning til bobestyrer eller fullmektig i privat skifte, som kan sparkes på dagen.

Offentlig skifte tar sjelden under et år.  Hvis grunnen til at arvingene har valgt offentlig skifte er at de er uenige, vil uenigheten normalt måtte løses ved skiftetvist, dvs. rettssak.  Da er det ikke uvanlig at skiftet tar opp mot to-tre år.

Totalkostnaden for tvisteløsning i retten ligger vanligvis mellom kr 150 000 og 500 000 avhengig av hvor omfattende saken er og om den ankes eller ikke. I tillegg kommer kostnaden til selve den offentlige bobestyrelsen, som ofte ligger mellom kr 70 000 og 150 000.

Den som krever offentlig skifte må vanligvis innbetale til retten et gebyr på 12,5 x rettsgebyret. (Hvis du klikker på lenken, finner du gjeldende gebyr til sist i note 1 til §1.)  I tillegg kommer startutgifter til bobestyrer.  Tilsammen må det normalt betales (forskutteres) ca. kr 40 000 – 50 000 til retten før offentlig skifte kan åpnes.

Hvis det kan dokumenteres at det med meget god margin er nok penger på avdødes bankkonto til å dekke gebyr, startutgifter til bobestyrer og andre kostnader, kan forskuddsbetaling unnlates etter avtale med retten.  Det gjelder ikke dersom boet først skiftes privat, og det deretter blir krevd offentlig skifte.

For arvinger som ikke ønsker å bruke flere hundre tusen kroner på konfliktløsning, finnes det et alternativ som er minst like bra, raskere, langt rimeligere og vesentlig mindre belastende enn offentlig skifte med skiftetvist.

Det er megling ved en advokat med godkjent meglingskompetanse.  I NorJus har vi tre advokater med slik kompetanse. Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre nærmere hva megling går ut på, og om megling kan benyttes i ditt arveoppgjør.