Skriv ut

Skifteattest

Skifteattest er et dokument som tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) utsteder, og som gir arvingene rett til å disponere over avdødes formue.

Arveloven § 118

For å få skifteattest, må arvingene sende inn utfylt og undertegnet skifteerklæring («Erklæring om privat skifte av dødsbo») til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i den rettskretsen avdøde bodde.  Vanligvis sender retten skifteattest tilbake til arvingene innen 1-2 uker etter at skifteerklæringen er sendt inn, dette under forutsetning av at alle arvinger undertegner skifteerklæringen.   Hvis ikke alle arvingene har undertegnet, får de skifteattesten først etter at det er gått 60 dager siden dødsfallet.  Hvis dette skyldes konflikt mellom arvingene, kan du lese mer her.

Med skifteattesten kan arvingene starte boarbeidet, for eksempel avslutte bankkonti, selge bolig og verdipapirer, inngå avtaler med mer.

Det kan være praktisk å overlate arbeidsoppgaver for boet til noen av arvingene, eller til en utenforstående, f.eks. til en advokat.  Da  må vedkommende ha fullmakt fra (de andre) arvingene, dette i tillegg til skifteattest, for å kunne disponere eiendeler, bankkonti og annet.  Hvis du lurer på om du vil ha nytte av å få hjelp av advokat til hele eller deler av arveoppgjøret, kan du (uforpliktende) ringe NorJus22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.

Hvis avdøde nesten ikke etterlot seg noen ting, kan du lese her.