Skriv ut

Proklama. Hva er det?

Arvingene etter en avdød kan, før de bestemmer seg for om de vil overta boet til privat skifte, be byfgoden eller tingretten (tidligere skifteretten) om å utstede proklama.  Retten vil da rykke inn annonser i en lokal avis og i Norsk Lysingsblad der de skriver at alle som avdøde skyldte penger til, må melde fra til retten innen 6 uker.  Dette kalles å utstede proklama.

I forbindelse med gjennomføringen av et privat arveoppgjør kan arvingene utstede proklama på egen hånd.

Gjeld som ikke blir meldt innen fristen, faller bort.  Dette gjelder likevel ikke gjeld som er sikret med pant.  Heller ikke gjelder det skatte- og avgiftskrav.

Bestemmelser om proklama står i Arveloven kapittel 15 avsnitt II.