Skriv ut

Hva er proklama?

Arvingene kan be tingretten om å utstede proklama. Da må avdødes kreditorer melde seg innen 6 uker. Med unntak for skatt, avgift og pantsikrede krav, faller krav som ikke er meldt, bort.

Proklama bør utstedes før arvingene bestemmer seg for om de vil overta boet til privat skifte.  Det som praktisk skjer, er at retten rykker inn annonser i en lokal avis og i Norsk Lysingsblad der de skriver at alle som avdøde skyldte penger til, må melde fra til retten innen 6 uker.  Det er dette som kalles å utstede proklama.

I forbindelse med gjennomføringen av et privat arveoppgjør kan arvingene utstede proklama på egen hånd, men det er ikke så vanlig.  Vi anbefaler alltid å utstede proklama via retten.

Gjeld som ikke blir meldt innen fristen, faller bort.  Dette gjelder likevel ikke gjeld som er sikret med pant.  Heller ikke gjelder det skatte- og avgiftskrav.

Bestemmelser om proklama står i Arveloven kapittel 15 avsnitt II.

Er proklama aktuelt i vårt tilfelle?

Hva koster koster det å utstede proklama?