Skriv ut

Hvordan skal arven fordeles når det er særkullsbarn? Skjevdeling og særeie

Slike arveoppgjør er vanligvis temmelig kompliserte.   Dels skyldes det at oppgjøret skjer i to trinn.  Dessuten er skjevdeling ganske vanlig i slike arveoppgjør.  Særeie kan også være aktuelt.  Beregningen av skjevdeling og særeie kan være meget innviklet.  Det kan også bli spørsmål om hvorvidt ektefellen eller samboeren kan kreve kompensasjon fra avdødes dødsbo pga. ekstra innsats for avdøde.

Innfallsvinkelen er litt ulik avhengig av om du er særkullsbarn, ektefelle eller samboer.  Nedenfor finner du forhåpentligvis en lenke til det spørsmålet som passer i ditt tilfelle

Min forelder, som var gift på nytt, er død.  Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn? (Skjevdeling, særeie)

Min forelder som var samboer i et nytt forhold, er død.  Hvilke rettigheter har jeg som særkullsbarn?

Min ektefelle, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død.  Hvilke rettigheter har jeg?

Min samboer, som hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) er død.  Hvilke rettigheter har jeg?

Jeg har stilt opp svært mye for min avdøde ektefelle eller samboer.  Kan jeg kreve kompensasjon for det?