Skriv ut

Hva er et arveoppgjør?

Med arveoppgjør menes den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Fordelingen må gjøres i overensstemmelse med Arveloven og eventuelt testament. Hvis avdøde var gift, vil også Ekteskapsloven ha betydning for fordelingen. Hvis avdøde i tillegg etterlot seg særkullsbarn, vil ofte de såkalte skjevdelingsreglene komme inn. Beregningen av fordelingen vil da kunne bli meget komplisert. Les mer om skjevdeling i arveoppgjør her.