Skriv ut

Skal vi ta hensyn til særeie og skjevdeling ved arveoppgjøret?

Når den ene ektefellen dør, vil enken eller enkemannen enten overta boet uskiftet (altså beholde ektefellenes felles formue som om ingen ting hadde hendt) eller gjennomføre skifte med arvingene.

Avdødes særeie regnes med i avdødes formue, som skal fordeles mellom arvingene.  La oss for eksempel si at ektefellene hadde ordinært felleseie verdt kr 1 mill, samtidig som avdøde hadde særeie på kr 0,3 mill.  Da vil avdødes andel av felleseiet utgjøre kr 0,5 mill (halvparten av 1 mill), og avdødes samlede formue utgjøre kr 0,8 mill (felleseiehalvparten på 0,5 mill + særeiet på 0,3 mill).  Det er da kr 0,8 mill som skal fordeles på arvingene.

Skjevdelingsmidler er formue som en ektefelle enten har hatt med seg inn i ekteskapet, eller senere har arvet eller fått i gave fra andre enn ektefellen.  Formue som i utgangspunktet er skjevdelingsmidler, kan i løpet av ekteskapet endre seg og bli til ordinært felleseie, for eksempel når de blandes med annen formue.  Skjevdelingsmidler som er i behold når en ektefelle dør, kan det tas hensyn til omtrent på samme måte som særeie.  Ofte kommer spørsmål om skjevdeling opp når en enke/enkemann skal skifte med den avdøde ektefellens særkullsbarn.  (Ekteskapsloven §59).

Hovedregelen om skjevdeling er enkel.  Hvis ektefellene har hatt gjeld i løpet av ekteskapet, er imidlertid beregningen av skjevdelingsformuen komplisert, til dels så komplisert at selv de fleste jurister har problemer med å beregne riktig.  Forskjellen på riktig og feil beregning kan komme opp i hundretusener av kroner.  I NorJus har vi meget høy kompetanse på skjevdeling.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden hvis du ønsker vår hjelp.

Særeie og skjevdelingsmidler skal tas med i formuen som går til fordeling mellom arvingene.  Vær spesielt oppmerksom på at ektefellene er arvinger etter hverandre på lik linje med andre arvinger.  Hvis det ikke er skrevet testament, arver derfor den gjenlevende ektefellen sin del (25% eller 50%) også av den avdøde ektefellens særeie m.m.