Skriv ut

Er jeg som arving ansvarlig for avdødes gjeld?

Hvis du og dine medarvinger vil ta dere av skiftet selv, kalles det privat skifte.  For at dere skal få lov av tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) til å skifte privat, må minst en av dere ta ansvaret for at avdødes gjeld blir betalt.  Retten må få beskjed om dette senest 60 dager etter dødsfallet.  Du blir altså ikke automatisk ansvarlig for avdødes gjeld.

Hvis dere finner at gjelden er større enn verdien på eiendelene, behøver ingen av dere ta ansvaret for gjelden.  Dere behøver da ikke gjøre noen ting, men overlate til retten å avgjøre hva som skal skje.  Retten da kan velge å sett igang offentlig skifte på eget intiativ (ex officio).  Alternativet er at intet skjer.  Da blir boet et såkalt flytende bo eller flytende dødsbo.

Hvis dere er usikre på hvor stor gjelden er, kan dere selv eller med hjelp av retten utstede proklama.