Skriv ut

Kan jeg frafalle arv eller gi avkall på arv (la arv gå videre) til mine barn eller til ektefelle eller andre (gi arvefrafall, arveavkall eller arveavslag)?

Du kan frafalle arv, dvs. si nei takk til å ta imot arv helt eller delvis, og i stedet la arven gå videre til egne barn.  Hvis du ikke har livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn), kan du la arven gå til dine medarvinger, for eksempel til dine søsken, som i sin tur kan la arven gå videre til sine barn, altså dine nevøer og nieser.

Det juridisk korrekte ordet på arvefrafall som skjer etter at arvelateren er død, er arveavslag (avslå falt arv).  Et annet uttrykk som også brukes er å gi arveavkall (gi avkall på arv).

(Arveloven §74)

Det som står foran gjelder arvefrafall som gjøres etter at en person er død, altså det som kalles å frafalle eller avslå falt arv.  Men du kan også frafalle arv på forhånd, før arvelateren er død.  Det kalles å gi arveavkall (avkall på arv som er i vente).

Hvis du selv ikke har livsarvinger (barn, barnebarn osv.), kan du fritt frafalle eller gi avkall på fremtidig arv.

Har du livsarvinger, og ønsker å gi avkall på arv også på vegne av dem, må du få et rimelig vederlag for arveavkallet.  La oss f.eks. si at du får en eiendom av dine foreldre, og at dere i den forbindelse avtaler at du ikke skal arve noe etter dem når de dør.  I dette tilfellet har du fått et rimelig vederlag for arveavkallet.  Dine barn kan da ikke kreve arv etter dine foreldre, selv om de ikke var involvert i avtalen som du og foreldrene dine inngikk.

Hvis du ikke har fått et rimelig vederlag for arveavkallet, og hvis du er død før dine foreldre, kan barna dine kreve å arve det du skulle ha arvet.
Men hvis du overlever dine foreldre (det er jo det vanlige), kan ikke barna dine kreve «din» arv etter foreldrene dine når foreldrene dine er døde, dette gjelder selv om du har gitt avkall på arven uten vederlag.

Arveloven §45