Skriv ut

Kan jeg si nei takk til arv, gi avkall på eller frafalle arv?

Du kan gi avkall på eller frafalle arv, dvs. si nei takk til å ta imot arv, og du kan gjøre det helt eller delvis.  Den arven du skulle ha hatt, vil da bli fordelt som om du var død.  Har du egne barn, vil arven gå videre til dem.  Hvis du ikke har livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn), vil arven bli fordelt på dine medarvinger som om du ikke eksisterte.

Du kan gi arveavkall til arvelateren på forhånd, altså før dødsfallet har skjedd, eller du kan gjøre det etter at arvelateren er død.  Gjør du det etter dødsfallet, må du melde fra til dødsboet,

(Arveloven §74)