Skriv ut

Hva er uskifte eller uskiftet bo?

De fleste ektefeller har felleseie.  Når den ene dør, opphører felleseiet.  Da skal felleseiet deles, slik at enken/enkemannen får sin del og de andre arvingene etter avdøde får sin.  For en enke eller enkemann vil en slik deling vanligvis være en stor økonomisk og personlig belastning.
For å begrense denne belastningen har vi regler som gir enken eller enkemannen rett til å overta felleseiet som uskiftet bo eller i uskifte, som det også kalles.

(Arveloven kapittel 3).

En enke eller enkemann har ikke krav på å få overta avdødes særeie uskiftet, med mindre det er bestemt i ektepakt at det skal være adgang til uskifte med særeiet.  De andre arvingene står imidlertid fritt til å gå med på uskifte også med særeie.

(Arveloven §9)

Hvis avdøde hadde særkullsbarn (barn med noen annen enn sin ektefelle), kan disse kreve at gjenlevende skifter boet.  Hadde avdøde både særkullsbarn og fellesbarn (fellesbarn = barn med ektefellen), er det en løsning å foreta delvis skifte, altså slik at særkullsbarna får utbetalt sin arv, mens fellesbarna venter med å få sin arv inntil den gjenlevende mor eller far er død.  Delvis skifte kan innebære visse juridiske utfordringer.  Det gjelder særlig der avdøde hadde med seg formue inn i ekteskapet eller senere har mottatt arv eller gave (skjevdeling).  Ring NorJus på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden hvis du trenger hjelp til delvis skifte.

Hvis du som særkullsbarn blir bedt om å skrive under på at gjenlevende skal få sitte i uskiftet bo, kan du kontakte NorJus for å få hjelp og råd om hva som er best for deg.

Hvis gjenlevende og avdødes særkullsbarn i fellesskap kontakter NorJus, vil dere få full informasjon samt hjelp og råd om hva som samlet sett er til det beste for dere.

(Arveloven §10)

En enke eller enkemann som vil sitte i uskiftet bo, må gi beskjed til retten innen 60 dager etter dødsfallet.  Skjema for melding om uskiftet bo finner du her.

Reglene om uskiftet bo innebærer i praksis at enken/enkemannen på visse betingelser får beholde alt, altså hele felleseiet (og eventuelt særeiet), og får styre det som om hun eller han var eier av det hele.  Først når enken/enkemannen dør, blir arven fordelt på de øvrige arvingene.

Ofte står hele eller halvparten av bolig eller hytte registrert på avdøde.  Da bør du som enke/enkemann sørge for å få eiendommen(e) overført på deg.  Det gjør du ved å fylle ut hjemmelserklæring og sende den til Kartverket (Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss) sammen med en bekreftet kopi av uskifteattesten.  Hjemmelserklæring finner du her.

Hvis enken/enkemannen vil gifte seg på nytt, må hun/han skifte, altså dele boet (felleseiet) med de øvrige arvingene.

Også  samboere kan til en viss grad få overta formue uskiftet.  Les mer om det her.

Finn lenker til flere artikler (spørsmål og svar) om uskiftet bo nederst på siden du kommer til om du klikker her.