Skriv ut

Min samboer er død. Får jeg overta boet uskiftet?

Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, kan du på visse betingelser (se nedenfor) overta følgende i uskiftet bo:
– Felles bolig med innbo
– Bil og fritidseiendom (med innbo) som dere begge har disponert.

Hvis din samboer har skrevet i testament at du ikke skal få overta boet uskiftet, og du er blitt informert om dette, får du ikke sitte i uskiftet bo.

Har din samboer barn fra tidligere forhold (særkullsbarn), får du ikke overta boet uskiftet uten at særkullsbarna samtykker.

Hvis du eller din samboer sitter i uskiftet bo etter en tidligere ektefelle eller samboer, kan du ikke overta boet etter din nylig avdøde samboer uskiftet uten at det tidligere uskifteboet blir skiftet først.

Du kan overta mer enn bolig, hytte innbo og bil uskiftet, for eksempel bankkonti, dersom din samboer har bestemt dette i testament eller hvis barna til din samboer går med på det.  Merk at det er en forutsetning for at du skal få overta boet uskiftet at dere har, har hatt eller venter felles barn.  Uten felles barn, får du uansett ikke overta boet uskiftet.

Du finner melding om uskiftet bo for samboere her.  Den skal fylles ut og sendes til tingretten.

Arveloven § 32)