Skriv ut

Betale regninger

Det første som vanligvis må gjøres etter at skifteattesten er kommet, er å betale regninger.  Skifteattest og fullmakter må legges frem for banken hvor avdøde hadde konto.  Banken tar vanligvis kopi og registrerer deg som fullmaktshaver, slik at du senere kan disponere kontoen uten å legge frem fullmakt.

Allerede før skifteattesten foreligger, vil banken normalt la deg få betale begravelsesregning, strømregning og husleie.