Skriv ut

Hadde avdøde gjeld? Hva skal vi gjøre med den?

Ved privat skifte, som er det vanlige, må de av arvingene som undertegner skifteerklæringen ta ansvar for at avdødes og boets gjeld blir betalt.

I utgangspunktet er det boet som skal betale gjelden, men hvis det ikke er nok penger i boet, blir de såkalt gjeldsovertakende arvinger ansvarlige overfor kreditorene for det som mangler.  Er dere usikre på om gjelden er større enn formuen, bør dere utstede proklama før dere overtar boet til privat skifte.

Proklama innebærer at avdødes kreditorer må melde seg innen en viss frist (6 uker fra siste innrykk av proklamaannonse).  De som ikke melder seg (unntatt offentlige kreditorer og pantekreditorer) mister fordringene sine.  Proklama kan dere få hjelp til av tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten).

Reglene om proklama står her.