Skriv ut

Skifteerklæring (Erklæring om privat skifte av dødsbo)

Skifteerklæringen er et to-siders A4-skjema som du kan hente ned fra nettet.  Du kan også ringe tingretten (skifteretten) på stedet hvor avdøde bodde og få skjemaet tilsendt derfra.

Skjemaet skal fylles ut og sendes til tingretten (tidligere skifteretten) innen 60 dager etter dødsfallet.  Arvingene skriver navn, fødselsdato og adresse i nummererte rubrikker på forsiden, og undertegner i rubrikker med samme nummer på baksiden.  Den undertegnede skifteerklæringen skal undertegnes fysisk og sendes i vanlig brevpost til retten.  Alternativt kan skifteerklæringen undertegnes elektronisk med bank-ID.  Ta kontakt med retten og be om en kode til signeringen.

Vær klar over at når du har undertegnet skifteerklæringen, tar du på deg ansvar for avdødes gjeld.  Du risikerer altså i verste fall å måtte ut med penger i stedet for å arve dersom avdødes gjeld er større enn formuen.  Et lite unntak gjelder:  Hvis avdødes eiendeler er mindre verdt enn 3 G (tre ganger folketrygdens grunnbeløp), blir arvingene likevel ikke ansvarlige for den delen av avdødes gjeld som overstiger verdien av eiendelene.

Arveloven § 116

Er du i tvil om hvor mye gjeld avdøde etterlot seg, bør du m.a.o. ikke undertegne skifteerklæringen.

Hvis avdøde nesten ikke etterlot seg noen ting, kan du klikke her.

For å bringe på det rene hvor mye gjeld som finnes, og eventuelt bli kvitt noe gjeld, kan/bør retten utstede proklama  før arvingene undertegner skifteerklæringen.  Det er viktig å gå frem på riktig måte. Snakk med retten om dette eller ring NorJus  på 22 555 180 for å få hjelp.