Skriv ut

Hadde avdøde bankboks?

Det er ikke vanlig med bankboks lenger, men dersom det er en mulighet for at avdøde hadde bankboks, kan du kontakte byfogden eller tingretten (tidligere skifteretten) og be om en midlertidig tillatelse (begrenset fullmakt) til å åpne bankboksen, for å undersøke om det finnes et testament.  Dette gjør du før du sender inn skifteerklæring.

Hva hvis avdøde hadde bankboks, men ingen bankboksnøkkel?  Har du nødvendige papirer (skifteattest og fullmakter, eller en midlertidig tillatelse fra retten) kan du gjøre avtale med banken om at boksen (låsen) skal bores opp.  Det er nokså kurant, men boet må betale for det.