Skriv ut

Kan arvingene nekte enken/enkemannen å sitte i uskiftet bo?

Hvis den avdøde ektefellen hadde særeie, kan arvingene nekte den gjenlevende ektefellen å overta boet uskiftet.  Det innebærer at de kan forlange at særeiet blir delt ut, mens resten av boet beholdes uskiftet.  Hvis ektefeller som har særeie vil unngå dette, må de skrive ektepakt der det blir tatt med bestemmelse om rett til uskifte med særeie.

Hvis ektefellene hadde felleseie, kan arvingene normalt ikke nekte, med unntak for avdødes eventuelle barn fra tidligere forhold (særkullsbarn).  Særkullsbarn kan nekte enken/enkemannen å sitte i uskiftet bo med den delen av formuen de skal arve.  De kan altså kreve å få sin arv utbetalt med det samme.

Hvis det finnes både særkullsbarn og felles barn, kan enken/enkemannen skifte bare med særkullsbarna, slik at de får sin arv, mens resten av boet kan beholdes uskiftet med fellesbarna.