Skriv ut

Hva lønner seg, å skifte eller å bli sittende i uskiftet bo?

De fleste enker og enkemenn velger å sitte i uskiftet bo.

For en enke/enkemann som er noe opp i årene, og som høyst sannsynlig ikke vil gifte seg igjen, er uskiftet bo vanligvis best.

I enkelte situasjoner kan det være best å skifte, altså å dele ut arven etter avdøde.  Dette gjelder bl.a.:

  • Når man mister sin ektefelle i relativt ung alder, og før eller senere kan tenkes å gifte seg igjen.
  • Hvis avdøde var livsforsikret med høy erstatningsutbetaling.
  • Hvis man regner med å tjene godt i fremtiden og derfor vil komme til å øke verdien av boet en god del.  Dette gjelder særlig hvis man kan tenkes å ville komme til å gifte seg igjen.
  • Hvis avdøde var barnløs, og ektefellene har hatt felleseie som totalt er mindre verdt enn 12 G (Tolv ganger folketrygdens grunnbeløp).  Det samme gjelder hvis avdøde etterlater seg barn eller barnebarn, og felleseiet totalt er mindre verdt enn 8 G.  Grunnen til at det kan lønne seg å skifte her, er at enken/enkemannen i slike relativt «små» boer likevel vil arve alt.
  • Hvis avdøde hadde større gjeld enn verdier.  Du må da passe på ikke å ta ansvar for gjelden.

Hvis du lurer på om det vil lønne seg for deg å skifte eller å overta boet uskiftet, kan du gjerne ringe NorJus på 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden, så kan vi avtale tid for et møte der vi kan gjennomgå situasjonen og finne ut hva som er best for deg.