Skriv ut

Etteroppgjør for opphold på pleiehjem

Har avdøde tilbragt en tid på alders- eller pleiehjem, vil det komme et etteroppgjør derfra, dvs. en etterberegnet kostnad for oppholdet.  Det kan ta lang tid før etteroppgjøret kommer.  Det er viktig at du holder av nok penger til å dekke etterbetalingen.