Skriv ut

Hvilke tidsfrister gjelder ved arv og arveoppgjør?

Ved arv og arveoppgjør gjelder følgende tidsfrister:

  • Skifteerklæring til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten): 60 dager fra dødsdato.
  • Melding fra enke/enkemann om uskifte: 60 dager fra dødsdato.
  • Legge frem testament for de andre arvingene:  Seks måneder fra da man ble kjent med testamentet, men ikke tidligere enn seks måneder fra dødsdato.
  • Bestride testament:  Seks måneder fra da man ble kjent med testamentet, men ikke tidligere enn seks måneder fra dødsdato.
  • Kreve arv:  Ti år fra dødsdato.