Skriv ut

Hvilke bestemmelser gjelder når en arving er umyndig (under 18 år)

Vedrørende uskiftet bo

Hvis den ene ektefellen dør, og avdøde etterlater seg en umyndig arving (barn under 18 år) og særeieformue, må Fylkesmannen gi sitt samtykke til at gjenlevende ektefelle skal få sitte i uskiftet bo med særeieformuen.  (Arveloven §9).
Det samme gjelder dersom den umyndige arvingen er avdødes særkullsbarn.  Dersom den gjenlevende ektefellen skal få overta boet uskiftet, må Fylkesmannen gi samtykke, uansett om formuen er felleseie eller særeie. (Arveloven §10)
Selv om fylkesmannen har gitt samtykke til uskifte, kan arvingen ombestemme dette når han eller hun blir 18 år.  Enken eller enkemannen risikerer altså å måtte gjøre opp boet helt eller delvis flere år etter at hun eller han har fått overta boet uskiftet. (Arveloven §24, 3. avsnitt)
Hvis den umyndige arvingen ikke er særkullsbarn og det ikke finnes særeieformue i boet, har den gjenlevende ektefellen (barnets ene forelder), krav på å få overta boet uskiftet.  Her har altså ikke Fylkesmannen noe å si.  Men i mange tilfelle (der formuen er større enn det som trengs for underhold av forelder og barn), skal det oppnevnes en såkalt setteverge.  Dette vil ofte være et søsken av avdøde, eller en venn av familien.  Det er den gjenlevende forelder som skal ta initiativ til at det blir oppnevnt setteverge, i samarbeid med Fylkesmannen. (Arveloven §15).
Hvis en enke eller enkemann som sitter i uskiftet bo, ønsker å gi delvis arveoppgjør til noen av arvingene, og en av arvingene er umyndig, må Fylkesmannen samtykke. (Arveloven §21).

Vedrørende avkall på arv

En umyndig arving kan ikke gi avkall på arv som er i vente, eller avslå arv som er falt, uten at Fylkesmannen samtykker. (Vergemålsloven §42)

Vedrørende privat skifte

Vergen til en umyndig arving må samtykke til at dødsboet skal skiftes privat.  Fylkesmannen må ikke inn her, men fylkesmannen kan kreve offentlig skifte hvis det skulle være behov for det. (Skifteloven §84, 2. avsnitt)