Skriv ut

Hvilke bestemmelser gjelder når en arving er umyndig (under 18 år)

Vedrørende uskiftet bo

Hvis den ene ektefellen dør, og avdøde etterlater seg en umyndig arving (barn under 18 år) og særeieformue, må Fylkesmannen gi samtykke til at gjenlevende ektefelle skal få sitte i uskiftet bo med særeieformuen.  (Arveloven §14).
Det samme gjelder dersom den umyndige arvingen er avdødes særkullsbarn.  Dersom den gjenlevende ektefellen skal få overta boet uskiftet, må Fylkesmannen gi samtykke, uansett om formuen er felleseie eller særeie. (Arveloven §15)

Er en av arvingene umyndig, skal retten alltid sende kopi av skifteattesten til fylkesmannen (Arveloven § 118)
Hvis en enke eller enkemann som sitter i uskiftet bo, ønsker å gi delvis arveoppgjør til noen av arvingene, og en av arvingene er umyndig, må Fylkesmannen samtykke. (Arveloven §24).

Vedrørende avkall på arv

En umyndig arving kan ikke gi avkall på arv uten at Fylkesmannen samtykker. (Vergemålsloven §42)

Vedrørende privat eller offentlig skifte

Vergen til en umyndig arving må samtykke til at dødsboet skal skiftes privat.  Vergen kan også kreve offentlig skifte.  (Arveloven §127)