Skriv ut

Hvem skal ha utbetalt avdødes livsforsikringer? Hva med skatt og avgift på livsforsikringer?

Vanlige livsforsikringer går normalt til avdødes ektefelle og barn under 21 år, og skal ikke inn i boet.  Også samboer kan ha krav på forsikring.  Hvis avdøde var ugift og barnløs, kommer det an på forsikringsvilkårene om det blir utbetalt noen forsikringssum til arvingene eller ikke.  Ta kontakt med forsikringsselskapet hvis du er usikker.

I en del tilfeller skal det betales en relativt høy skatt på forsikringen etter bestemte regler.  Forsikringsselskapet kan gi informasjon om dette.