Skriv ut

Hva skjer hvis vi har valgt privat skifte, og det etterpå viser seg at gjelden er større enn verdiene i boet?

Hvis verdien av boets eiendeler er mindre enn 3G (tre ganger folketrygdens grunnbeløp) blir dere ikke ansvarlig for mer enn det eiendelene er verdt.  Hvis eiendelene i boet er verdt mer enn 3G, blir dere ansvarlig for hele gjelden.

(Skifteloven §78)