Skriv ut

Hva er en skiftetakst eller arvetakst?

Tidligere ble det ofte avholdt skiftetakst/arvetakst eller lensmannstakst over eiendeler i dødsboer.  Taksten hadde en tendens til å bli lav.

Nå skal takster som avholdes over eiendeler i dødsbo gjenspeile reell markedsverdi.  Men markedsverdien er ingen fast størrelse.  En metode for å finne markedsverdien, er å avholde to uavhengige takster og regne et gjennomsnitt.  Takstmennene bør engasjeres av en uavhengig bobestyrer, ikke av arvinger som har interesse av at taksten blir høy eller lav.

Det er fortsatt mulig å avholde takst i regi av retten (skiftetakst), men den vil normalt gi samme resultat som andre takster.  Dessuten er en skiftetakst meget dyr.  (Skifteloven §125).