Skriv ut

Om NorJus

Vi arbeider mye med arvesaker og en god del med ektefelle-/samboerrett, arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett og opphavsrett. Klientene er for det meste privatpersoner og bedrifter.  Advokat MNA Eivind Bergh-Jacobsen er hovedeier av advokatfirmaet DA NorJus.

Hvordan kommer du i kontakt med NorJus?
Du kan kontakte oss på tlf 22 55 51 80 eller via epost. Vårt kontor ligger i Sognsveien 75 C på Ullevål stadion). Finn mer kontaktinformasjon her.

Har du et juridisk problem og problemet ligger innenfor et av NorJus’ fagområder, vil vi så fort som mulig gi deg en foreløpig vurdering av din juridiske posisjon. Har du papirer eller dokumenter i forbindelse med saken, er det viktig for oss å se dem. Les mer her.

Har du havnet i konflikt med noen kan vi se på saken for deg og vurdere hvor du står. Finner vi at saken står så sterkt at det er verdt å gå videre, vil vi arbeide for å få gjennomslag for ditt syn enten gjennom forhandlinger eller i retten. Les mer her.

Kontakter du oss, vil vi kostnadsfritt vurdere saken din og avgjøre om vi kan ta den på oss.

Er du usikker på dine rettigheter og plikter kan vi gjennomgå situasjonen sammen med deg og gjøre vårt beste for å avklare hvor du står. Les mer her.

Hvilken filosofi arbeider NorJus etter?
Vi er til for deg som klient, og skal ivareta dine interesser med alle lovlige midler. Du skal ha adgang til fullt og detaljert innsyn i vårt arbeid. Vårt salær skal holdes innenfor anstendige rammer, så vel i relasjon til arbeidsmengden som til oppnådd resultat. Les mer her.

Hvem er klienter hos NorJus?
NorJus’ klienter er i hovedsak privatpersoner og bedrifter. Bedriftene omfatter alt fra små enkeltpersonsforetak og opp til virksomheter med omsetning på kr 70-80 mill. Mange norskeide plateselskaper får rådgivning av oss via sin organisasjon FONO.
De fleste som tar kontakt med NorJus holder til i Stor-Oslo-området, men vi hjelper mennesker og bedrifter over hele landet. For dem som ikke har spesialiserte advokatfirmaer i nærområdet, eller som av andre grunner ikke ønsker å bringe inn et lokalt advokatfirma, kan det være fornuftig å be NorJus om hjelp. Les mer her.

Hva synes klientene om NorJus?
Vi har fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra klientene. Du kan lese et lite utvalg av disse klientuttalelsene her.

Ligger ditt problem innenfor et av NorJus’ fagområder? De fleste advokatfirmaer begrenser sin virksomhet til noen bestemte fagområder. I NorJus arbeider vi mest med:

Arverett
Du kan få bistand av oss i alle typer arvespørsmål. Vi kan hjelpe deg med å sette opp testament, vurdere spørsmål om arveforskudd, bistå deg og eventuelle medarvinger i arveoppgjør osv. I mange arveoppgjør er det viktig å være oppmerksom på arvens innvirkning på skatt og på visse ytelser fra det offentlige. Innenfor lovens rammer hjelper vi deg med å få lavest mulig skatt. Les mer om arverett her.

NorJus har to populære temanettsteder om arverett. Her kan du finne svar på mange spørsmål. Sidene heter: Testament.no  og Arveoppgjor.no

Arbeidsrett
NorJus hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vår bistand går bl.a. ut på å opprette eller tolke arbeidsavtaler, avklare spørsmål om ferie og permisjon og ikke minst i forbindelse med oppsigelse. Vi kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt en oppsigelse er saklig og lovlig, vi kan bistå deg i forbindelse med drøftelser, forhandlinger og eventuelt i rettssak dersom ikke saken løser seg på annen måte. Les mer her.

NorJus har et populært temanettsted om oppsigelse. Her vil du finne svar på en rekke spørsmål om oppsigelse (ikke bare i arbeidsforhold, men også i andre sammenhenger). Temanettstedet heter: Oppsigelse.no

Ektefelle-/samboerrett
Har du og din samboer eller ektefelle formuer av ulik størrelse, eller har en eller begge av dere barn fra før (særkullsbarn)? Da bør dere opprette samboeravtale eller ektepakt. Dette kan dere gjøre på egen hånd, men det er da en klar risiko for at avtalen eller ektepakten på et eller flere punkter vil kunne få helt andre virkninger enn det dere har tenkt.

Mange ekteskap og samboerforhold ender med samlivsbrudd. Er dere uenige, eller har dere en ikke helt ubetydelig formue, bør dere få advokatbistand til oppgjøret og fordelingen. NorJus kan hjelpe dere med ektepakt eller samboeravtale og yte bistand i forbindelse med skilsmisse eller oppløsning av samboerforhold. Les mer om ektefelle- og samboerrett her.

Selskapsrett
Etablering, eierskap og drift av et selskap involverer en rekke juridiske spørsmål. De viktigste spørsmålene avklares bl.a. av aksjeloven eller selskapsloven og av selskapets vedtekter. Et selskaps vedtekter er offentlig tilgjengelig. I selskaper med relativt få eiere, vil ulike typer eieravtaler kunne regulere forholdet mellom eierne diskret og effektivt.

Minoritetsrettigheter og rettighetene til aksjeeiere i ulike aksjeklasser kan være vanskelig å finne ut av og vil kunne variere fra selskap til selskap. NorJus gir hjelp til firmaetablering, eieravtaler, tvister mellom eiere, rettighetsspørsmål m.m. Vi bistår med forhandlinger, rettslig bistand, utredninger og svar på enkeltspørsmål. Les mer her.

Kontraktsrett / avtalerett
Ved siden av lov og forskrift er avtaler et viktig grunnlag for personers, bedrifters og offentlige instansers rettigheter og plikter. I NorJus arbeider vi til enhver tid med avtaler av ulike slag. Vi hjelper med å utarbeide, forandre og tolke avtaler.

Det er som regel intet i veien for at to parter setter opp avtale på egen hånd. Det er imidlertid ikke uten grunn at en erfaren advokat vanligvis raskt ser om en avtale er satt opp av en advokat eller av en person uten den erfaringen advokater vanligvis har med å formulere og bygge opp avtaler.

Er du i ferd med å inngå en avtale, og hvis det er viktig for deg at avtalen blir best mulig, bør du absolutt søke hjelp hos oss eller et annet advokatfirma med bred avtaleerfaring. Les mer om kontraktsrett her.

Eiendom, bolig, leieforhold
Hvis du skal kjøpe eller selge eiendom eller bolig uten å bruke megler, vil du normalt trenge hjelp av advokat. NorJus kan hjelpe deg med alle formaliteter.

Hvis du har kjøpt eller solgt eiendom, og kommet opp i et problem, kan NorJus hjelpe deg. Du kan også få hjelp av oss til å opprette eller tolke leieavtale, og bistand i forbindelse med oppsigelse av leieforhold. På vårt temanettsted Oppsigelse.no finner du svar på mange spørsmål om oppsigelse av husleieforhold. Les mer her.

Finansiering
NorJus kan hjelpe deg med å opprette eller vurdere låneavtaler og hjelpe ved forhandlinger om lån og annen finansiering. Hvis det dreier seg om større beløp, vil det nesten alltid lønne seg å få hjelp av advokat med kunnskaper om finansiering. Les mer her.

Inkasso / gjeld
NorJus har vel fungerende inkassosystemer. Vanligvis sender vi ut inkassovarsel samme dag som vi blir bedt om det, og saken følges opp videre innenfor lovens rammer.

Har du større gjeld enn du klarer å håndtere, bør du komme til en ordning med kreditorene dine. NorJus kan hjelpe i gjeldssaker. Les mer her.

Opphavsrett
Du kan få hjelp av NorJus til å opprette eller tolke opphavsrettslige avtaler, og hjelp i forbindelse med uenighet om opphavsrett. Les mer her.

Nyheter og juridiske artikler
Vi publiserer hvert år 10-20 artikler om juridiske nyheter og annet aktuelt stoff. Artiklene er særlig rettet mot næringsdrivende, men også privatpersoner vil finne stoff her som kan være av interesse. Les mer her.

Utenlandske klienter
Vi bistår utenlandske klienter, særlig i forbindelse med arvesaker og inkasso, men også i andre typer saker. Les mer her.