Skriv ut

Jeg trenger hjelp til å gjennomføre et arveoppgjør. Hvor henvender jeg meg?

Både tingretten / byfogden, Kartverket og Skatteetaten kan gi informasjon på sine fagområder.

Den informasjon du får fra offentlige instanser holder vanligvis høy kvalitet, men den er fragmentert. Det betyr at rådene du får fra én instans kan være fornuftige sett ut fra det regelsettet som denne instansen er satt til å forvalte. Men sett i forhold til regelsettene som andre offentlige instanser forvalter, er ikke rådene nødvendigvis like gode.

Vær også klar over at staten vanligvis ikke vil gi deg råd om hvordan du på gunstigste måte kan tilpasse deg reglene. Skatteetaten vil f.eks. normalt ikke fortelle deg hvordan du og dine medarvinger skal ende opp med lavest mulig skatt på kort og lang sikt.

Vanligvis vil ingen offentlig instans fortelle deg hvilke virkninger arv kan få på enkelte offentlige ytelser (f.eks. stipend), og hvordan du best mulig skal tilpasse deg.

Det finnes også andre tjenesteytere som gir råd om arv og arveoppgjør, for eksempel banker. Får du råd herfra så ikke glem at denne tjenesteyteren, for eksempel banken har som mål å tjene penger på at du skal bruke bankens tjenester, for eksempel sparing i bankens fond. Det er ikke så dumt å ha dette i bakhodet når du vurderer bankens råd. En advokat vil aldri ha andre agendaer enn å tjene dine interesser.

NorJus kan svare på alle spørsmål om arv og arveoppgjør på tvers av fagområdene. Vi vil alltid prøve å finne det resultat som er gunstigst mulig for deg totalt sett. Ønsker du og dine medarvinger hjelp med arveoppgjøret, kan du være trygg på at vi vil søke etter de mest fordelaktige løsningene samtidig som vi vil passe på at arvingene blir rettferdig behandlet og arven riktig fordelt.  Ring oss gjerne på 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.