Skriv ut

Hva gjør skatteetaten i forbindelse med dødsbo og arveoppgjør?

Forhåndsskattemelding for dødsboet

Arvingene har plikt til å levere forhåndsskattemelding for dødsboet til Skatteetaten for dødsåret og eventuelt for året etter.

Skatteetaten vil beregne avdødes skatt utenom tur, dvs. utenom den ordinære års-skattemeldingen.  I forhåndsskattemeldingen skal du fylle inn avdødes lønns- eller pensjonsinntekt, renteinntekter, kapitalgevinst m.m.  Vær klar over at lønns- og pensjonsinntekt som er utbetalt etter dødsdato, er skattefri innenfor en grense på 1½ G (en og en halv gang folketrygdens grunnbeløp).

Arvingenes skattemelding

På skattemeldingene sine for året etter at arven ble utdelt eller utbetalt skal arvingene gi opplysning om verdien av arven de  har mottatt .

Kontroll av arvefordelingen

Tidligere kontrollerte Skatteetaten at arvefordelingen var riktig, men det ble det slutt på da arveavgiften var fjernet.

For deg som kunne tenke deg å få arveoppgjøret kontrollert av en ekspert, er det bare å ringe NorJus på 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden for å høre hvordan en slik kontroll vil foregå og omtrent hva det vil koste.

Er du usikker på om arven er riktig fordelt, kan du lese mer her.