Skriv ut

Jeg sitter i uskiftet bo og vil skifte uskifteboet. Hva gjør jeg da?

Du må kontakte arvingene, og sammen med dem finne hvilke verdier som finnes i boet. Dere skal dele boet slik det er bestemt i Arveloven og eventuelt testament. Hvis arvingene er din og din avdøde ektefelles felles barn eller barnebarn, det ikke finnes testament, og hverken du eller din ektefelle hadde særeie, skal du ha 5/8 (62,5%) av totalformuen og barna 3/8 (37,5%). Ved skifte av et vanlig dødsbo kan skjevdeling være aktuelt, men i et uskiftebo finnes det aldri skjevdelingsformue.

En ganske vanlig utfordring ved skifte av uskiftebo er verdsettelse av bolig. Verdivurderinger og takster kan av og til sprike betydelig, avhengig av om den som bestiller taksten ønsker høy eller lav takst.

For å begrense mulige konflikter, gjøre ting riktig fra begynnelsen av, og bli fortere ferdig, vil vi sterkt anbefale å engasjere en felles advokat med gode kunnskaper og erfaring innen dette feltet. Vi i NorJus hjelper dere gjerne. Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.