Skriv ut

Jeg sitter i uskiftet bo og vil gifte meg på nytt. Må jeg skifte boet?

Ja, du må skifte boet før du gifter deg med mindre arvingene gir deg (skriftlig) tillatelse til å beholde det gamle uskifteboet uten å skifte.

Vær klar over at når du eller din nye ektefelle dør, kan skiftet av boet bli nokså komplisert dersom du har tatt med deg det gamle uskifteboet inn i det nye ekteskapet.

Arveloven § 27
Ekteskapsloven § 8