Skriv ut

Jeg får utbetalt en livsforsikring. Hva da med uskiftet bo?

Hvis din avdøde ektefelle hadde livsforsikring, vil beløpet du får utbetalt gå inn i uskifteboet.

Når du en gang er død, eller hvis du skifter boet før du er død, for eksempel fordi du skal gifte deg på nytt, vil forsikringsbeløpet være en del av boet.  Det skal da deles mellom deg (eller dine arvinger) på den ene siden, og arvingene til din ektefelle på den andre.

Hvis din avdøde ektefelle hadde særkullsbarn, eller hvis du ser for deg at du kanskje vil komme til å gifte deg på nytt eller etablere samboerforhold, bør du ikke velge uskiftet bo hvis du har fått en livsforsikringsutbetaling av en viss størrelse.  Hvis du allerede har fått uskifteattest, kan du likevel rekke å skifte boet.  Du må isåfall gi beskjed til medarvingene om at du vil skifte boet innen tre måneder etter at du fikk forsikringsutbetalingen.

Arveloven § 21