Skriv ut

Skattemelding / skatteoppgjør

Dødsboet er eget skattesubjekt. Det innebærer at dødsboet er skattepliktig fra dødsfallet og frem til det endelige oppgjøret av boet er ferdig.

Dødsboet  skal levere skattemelding for året dødsfallet skjedde i, og dessuten for året etter dersom arbeidet med boet ikke blir ferdig i dødsåret. Dersom dødsfallet skjedde før slutten av april (som er skattemeldingsfristen for lønnsmottagere og pensjonister) må den forhåndsutfylte skattemeldingen for fjoråret kontrolleres, underskrives og sendes inn. Dødsboets skatteplikt for året etter dødsåret er særlig aktuelt for renteinntekter av bankinnskudd. Legg ved skifteattest og fullmakt. Skattemeldingen sendes elektronisk til Skatteetaten.

Les mer om skattemelding og skatt her.