Skriv ut

Pensjoner, livsforsikringer og medlemskap i fagforening og losje

Ofte vil avdødes hovedinntekt være alderspensjon. Kontakt NAV-kontoret og be om å få opplyst hva som er utbetalt i pensjon hittil i dødsåret, og hva som er utbetalt i dødsmåneden og i tiden etter dødsfallet. Be også om få oppgitt skattetrekket. Pensjon utbetalt i dødsmåneden og eventuelt i månedene etter, er skattefri inntekt inntil 1,5 G (en og en halv gang folketrygdens grunnbeløp).

Kontakt også forsikringsselskap for å undersøke om det finnes eventuelle livsforsikringer.

Hvis avdøde var medlem av en fagforening eller en losje, bør du undersøke om boet har krav på dødsfallsutbetaling derfra.