Skriv ut

Meld fra til Posten om adresse-endring

Dersom avdødes postkasse ikke jevnlig tømmes, bør posten omadresseres til den som skal foreta arveoppgjøret.