Skriv ut

Innbo, bil, båt o.a. Selge eller fordele blant arvingene

Innbo

Det kan lønne seg å få en takstmann til å se over innboet og sette verdi på det som har omsetningsverdi.
Nokså mye av innboet i et vanlig norsk hjem er umulig å selge.  Det har altså ingen omsetningsverdi, til tross for at både bruksverdien og innkjøpsprisen kan være høy.
Det normale ved fordeling av innbo er at arvingene foretar en fordeling seg imellom og kaster det som blir igjen.

Hvis arvingene ikke blir enige om fordelingen, kan hvem som helst av dem forlange at innboet eller deler av det blir solgt.  Det vanlige er imidlertid at arvingene blir enige på basis av loddtrekning el.l.  Det finnes forskjellige metoder for fordeling.  Her er noen:

1. Trekk lodd om hvem av dere som skal velge som nummer én, som nummer to osv.  Hvis dere arver ulikt (ulike brøker), og ønsker å ta hensyn til de ulike brøkene ved fordelingen av ting, kan dere la de som har størst arvebrøk få velge oftere enn de som har en mindre brøk.  Legg tingene frem, og velg etter tur.

2. Samme som foran, men legg tingene i hauger, slik at fordelingen tar kortere tid.

3. Sett gule lapper på ting som dere ønsker.  Der det er satt flere gule lapper, trekker dere lodd.  De som har størst arvebrøk kan eventuelt få flere lodd i loddboksen enn de som har minst brøk.

Innbo og løsøre som ingen av arvingene i utgangspunktet har spesielle ønsker om å få, og som ikke har omsetningsverdi av betydning, kan fordeles fritt, altså slik at den som vil ha det kan ta det.

De verdier arvingene tar ut i form av innbo, skal tas hensyn til i den enkeltes utbetaling av arv.  Den som tar ut mye arv i form av innbo med verdi, får altså mindre arvepenger utbetalt.

Innbo av verdi som ingen av arvingene ønsker å overta, kan selges privat, på auksjon eller til brukt- eller antikvitetshandler.  Hva som gir høyest netto salgssum for arvingene, varierer.  En brukt- eller antikvitetsforretning som kjøper tingene av deg til en fast pris, er rimeligvis interessert i å betale så lite som mulig.  Hvis du velger å selge på denne måten, bør du innhente tilbud fra flere kjøpere.  Salg på tradisjonell auksjon har den fordel at du får den pris markedet (de tilstedeværende på auksjonen) er villige til å betale.  På nettauksjon treffer du flere potensielle kjøpere, men hver gjenstand som selges må fysisk overleveres til den som har fått tilslaget mot betaling til deg.  Dessuten må de som byr på nettauksjon, ta sjansen på at tingen har den kvalitet og de egenskaper som du har oppgitt.  Det kan medføre at gode objekter ikke oppnår like god pris på nettauksjon som de ville ha gjort på tradisjonell auksjon. Et auksjonsfirma vil ha samme interesse som deg i at prisen blir høyest mulig.  Det samme vil en antikvitetsforretning som selger i kommisjon (for boet).

Bil

Bil kan overdras til en av arvingene, eller selges til bilforhandler eller privat.
Både ved salg til utenforstående og ved overdragelse til arving skal boet (den som har fullmakt) undertegne salgsmelding («Melding om kjøretøy som skifter eier«) og sende meldingen til den lokale trafikkstasjonen i Veivesenet sammen med bekreftet kopi av skifteattest og fullmakter.
Du kan bruke salgsmeldingsdelen av vognkortet, laste ned salgsmeldingen (klikk på markert tekst i avsnittet over) eller få tilsendt salgsmelding fra Trafikkstasjonen.  Du finner mer informasjon på Veivesenets nettsider.

Trenger du hjelp til å sette opp kjøpekontrakt, er det bare å kontakte NorJus på telefon 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden, så hjelper vi deg gjerne.

Båt

For båt som er registrert i Småbåtregisteret, meldes overdragelse dit.  Du finner skjema her.

Trenger du hjelp til å sette opp kjøpekontrakt, er det bare å skrive en melding i boksen på denne siden eller ring NorJus på 22 555 180, så bistår vi deg gjerne.