Skriv ut

Boregnskap

Med boregnskap menes en oversikt over boets formue, gjeld, utgifter samt fordeling av arven mellom arvingene.

Formålet med boregnskapet er å foreta en riktig fordeling mellom arvingene.  Boregnskapet vil også fungere som dokumentasjon overfor skatteetaten og andre dersom det i ettertid skulle oppstå spørsmål om verdi på og fordeling av arvede eiendeler.  Hvis noen av arvingene har tatt ut innbo og løsøre av verdi, skal dette tas hensyn til i regnskapet.  Det samme gjelder hvis noen av arvingene har lagt ut penger for boet eller mottatt forskudd før arveoppgjøret er ferdig.  Vær veldig nøye når du fører uttak av innbo og løsøre, utlegg og forskudd i regnskapet, da det er lett å føre dette feil, noe som fører til feil fordeling mellom arvingene.

Ta vare på alle bilag (kvitteringer m.m.)  Boregnskapet med bilag bør oppbevares i ti år.

Vil du ha hjelp til å føre regnskapet, kan du kontakte NorJus.  Bor du i Oslo eller distriktet rundt, kan du komme innom oss med kvitteringer og andre papirer.  Bor du et annet sted i landet, kan du skanne og sende kopi av kvitteringer, kontoutskrift(er) m.m., så kan vi se på regnskapet for deg.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre hvordan vi kan hjelpe.