Skriv ut

Vi har offentlig skifte og jeg er misfornøyd med bobestyreren. Hva gjør jeg da?

I første omgang bør du ta opp med bobestyreren det du er misfornøyd med.  Hvis bobestyreren ikke vil ta hensyn til dine synspunkter og ønsker, bør du i første omgang kontakte en annen advokat for å få vurdert om det er hold i det du klager på.   Vi i NorJus hjelper deg gjerne med dette.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden.

Er det hold i dine klagemål, kan du  selv, eller via advokat kontakte domstolen som har utnevnt bobestyreren og be om at retten enten ber bobestyreren endre kurs, eller anmode om at retten skifter ut bobestyreren.   Vær klar over at det skal ganske mye til før en domstol skifter ut en bobestyrer.

(Skifteloven § 91 e)