Skriv ut

Kan jeg bestemme i testament hvem som skal ordne opp etter meg (være bobestyrer) når jeg er død?

Hvis du ikke har livsarvinger (barn, barnebarn etc.), kan du suverent bestemme hvem som skal ta seg av ditt dødsbo.  Det kan være en privatperson du stoler på (gjerne en av arvingene etter deg) eller en advokat, ofte den advokaten som har hjulpet deg med å sette opp testamentet, og som kjenner bakgrunnen for dine ønsker.  Dine ønsker om dette må du skrive i testamentet.  Den som skal ordne opp, kalles bobestyrer, bostyrer eller testamentsfullbyrder.

Hvis du har livsarvinger, er det vanskeligere å bestemme noe om hvem som skal være bobestyrer, men det finnes muligheter.  Ringer du oss på 22 55 51 80, kan vi hjelpe deg.