Skriv ut

Jeg ønsker å overføre bolig, hytte eller annen eiendom til barna mine mens jeg lever. Hvordan går jeg frem? Kontinuitetsprinsippet

Du må bruke skjøte til å overføre eiendommen.  Det kan også hende dere må fylle ut såkalt egenerklæring om konsesjonsfrihet.  Hvis du ønsker å ha bo- eller bruksrett til eiendommen etter at du har overført den, skal dette tas hensyn til ved verdifastsettelsen.  Har du flere barn, bør du få samtykke fra de barna som ikke får overført eiendommen til seg.  Sitter du i uskiftet bo, er det meget viktig at du innhenter slikt samtykke.  Hvis et barn er død, må det døde barnets egne barn gi samtykke.

Hvis du er i posisjon for å selge eiendommen med skattefri gevinst, vil mottakers skattemessige inngangsverdi være lik den verdien dere fører i skjøtet.  (Inngangsverdien har betydning for mulig gevinstskatt i fremtiden.)  Hvis den som overtar eiendommen ikke skal bruke den som egen bolig eller hytte, og dere tror eiendomsprisene er på vei oppover, vil det ikke være så lurt å sette eiendomsverdien lavt for å spare dokumentavgift.

Hvis du skal overføre eiendom som du selv ikke har rett til å selge med skattefri gevinst, vil den reelle verdien for mottaker være lik takst eller markedsverdien idag fratrukket din latente skatt, forutsatt at mottaker ikke skal bruke eiendommen som bolig eller hytte.  Den latente skatten er lik differansen mellom verdien i dag og din inngangsverdi (det du anskaffet eiendommen for en gang i tiden) ganget med gjeldende skattesats.  Mottaker «arver» altså din inngangsverdi.  Dette følger av det såkalte kontinuitetsprinsippet.  Hvis du har andre barn som skal ha kompensasjon for at deres søster eller bror får en eiendom i gave, må du ta hensyn slik latent skatt for at det skal bli rettferdig.

Det er altså en del regler og formaliteter du må passe på når du overfører eiendom til barn.  Vil du ha hjelp til å gjøre det riktig, kan du kontakte NorJus.  Bor du i Oslo-området, er du velkommen til oss i et møte.  Bor du lenger vekk, kan vi bistå deg via telefon og epost.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i kontaktboksen på denne siden for å høre hva vi kan hjelpe deg med.