Skriv ut

Jeg og min ektefelle kommer kanskje etter hvert til å ta ut skilsmisse eller separasjon. Hvordan kan jeg sikre at jeg da får beholde arven min udelt?

Hvis arvelater (den som arven kommer fra) har skrevet i testament at det du arver skal være særeie, er du sikret.  Det samme gjelder hvis du og din ektefelle har ektepakt der det står at arv skal være særeie.  Men selv om slike bestemmelser ikke finnes, vil du likevel kunne beholde arven din som såkalt skjevdelingsformue.  Skjevdeling er ikke like sikkert som særeie, men det gir deg ganske god trygghet.  Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

Arven du får må være intakt, og den må kunne spores.

Hvis du for eksempel bruker arven til å nedbetale boliggjeld, vil arven være sporbar.  Det samme gjelder hvis du kjøper en hytte for arven, setter arven på en bankkonto og lar pengene bli stående der, eller hvis du kjøper aksjefond for pengene, og ikke tar ut noe av fondet.  I alle disse tilfellene er arven intakt, og den kan spores.

Hvis arven derimot går med til forbruk, for eksempel reiser og restaurantbesøk, vil den ikke lenger eksistere.  Det samme gjelder dersom du bruker arven til å kjøpe en bil.  Om 10-15 år har bilen tapt nesten hele sin verdi, og arven er stort sett borte.

Merk deg også det kan påvirke størrelsen av skjevdelingskravet dersom dere har tatt opp gjeld etter at du mottok arven.

Skjevdeling er ofte svært vanskelig å beregne korrekt, selv for advokater.  I NorJus har vi meget høy kompetanse på skjevdeling.

Ekteskapsloven §59