Skriv ut

Hvordan får vi oversikt over hva avdøde eide?

Den beste kilden til informasjon om avdødes formue, er siste skattemelding.  Her står riktignok ikke alle verdier korrekt angitt, særlig gjelder det eiendom og innbo, men dette kan løses med takst eller verdianslag.

Bank- og fondsutskrifter fra tiden rundt dødsdato er også viktige kilder til korrekte formuesangivelser.

Vanligvis vil eiendom som avdøde eide være oppført i skattemeldingen, men ikke alltid.  For ordens skyld bør det derfor gjøres undersøkelser om dette.