Skriv ut

Hvor får vi hjelp til å gjennomføre dødsboskiftet / arveoppgjøret?

Hos tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) er det en saksbehandler som har fått ansvar for det aktuelle dødsboet. Saksbehandleren vil vanligvis kunne svare på spørsmål om hvem som er arvinger i boet, hvordan du skal fylle ut erklæringen om privat skifte av dødsbo, om hvilke former for skifte av boet som kan være aktuelt, om uskiftet bo, om proklama, og om bankboksfullmakt og formuesfullmakt.

Spørsmål om tolkning av testament, om uenighet mellom arvingene eller om gjennomføringen av skiftet vil du normalt ikke få svar på av tingretten/byfogden. Det er det bare en advokat med erfaring fra arvesaker som kan svare deg på.

Kartverket (32 11 80 00) kan svare på spørsmål om overdragelse av eiendom, om heftelser, dvs. pant, bruksrettigheter o.l. og om hvordan man skal rydde opp i eldre heftelser og i gamle, ikke oppdaterte eierforhold.

Skatteeetaten (800 800 00) kan gi deg svar på spørsmål om skatt.  Vær klar over at Skatteetatens oppgave normalt ikke er å fortelle deg hvordan du lovlig kan tilpasse deg reglene for å begrense skatt. Trenger du veiledning om dette, er det bedre å kontakte en advokat.

Kirkevergen vil kunne svare på spørsmål om gravsted.

Trenger du hjelp til selve arveoppgjøret, eller har du spørsmål om arveoppgjør generelt, både arveregler, skatt,  valg av skifte og gjennomføringen av arveoppgjøret, er det ingen offentlig instans som kan hjelpe deg ut over det som er nevnt.  Da bør du kontakte advokat. Ring NorJus22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre hva vi kan gjøre for deg.

I advokatfirmaet NorJus har vi bred erfaring med arv, arveoppgjør og dødsboskifte.  Vi arbeider til enhver tid med flere dødsboer. Vi hjelper også arvinger som gjør det meste av boarbeidet selv med enkeltoppgaver eller rådgivning underveis.  Vi bistår med å sette opp boregnskap og forhåndskattemelding, å overføre eiendom til arvinger eller andre og med å løse konflikter mellom arvingene.  Hvert år får noen hundre arvinger hjelp av oss i arvesaker.

Her kan du lese mer om hva slags hjelp NorJus kan tilby deg.