Skriv ut

Hjelp i skiftetvist, rettssak eller rettsmegling om arv

Skiftetvist er en rettssak mellom arvinger i offentlig skifte.  Dom som er avsagt i skiftetvist kan ankes til lagmannsretten og eventuelt videre til Høyesterett.

Hvis du har fått stevning i skiftetvist, må du passe på å overholde fristen som retten har satt, eller eventuelt søke om utsettelse.

Trenger du advokathjelp i en skiftetvist, er det bare å kontakte oss i NorJus på tlf 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.