Skriv ut

Hvilke slektninger er for fjerne til å få arv?

De fjerneste slektningene som har rett til arv etter arvereglene, er fettere og kusiner.

Var avdøde ugift, og ikke hadde nærmere slektninger i live enn fetteres og kusiners barn, fordeler Staten arven til frivillige organisasjoner hvis ikke avdøde har skrevet testament.

(Arveloven kapittel 2 og §76).