Skriv ut

Hvem kan hjelpe oss med å få solgt avdødes bolig, og få solgt eller kastet innbo og løsøre?

Bolig lønner det seg vanligvis å selge gjennom eiendomsmegler.  Du kan be flere eiendomsmeglere om tilbud på salg av boligen.  Vær klar over at prisen (provisjon + gebyrer m.m.) som eiendomsmegleren tar, ikke nødvendigvis er avgjørende for hva du som arving får ut av salget i kroner.  Noen eiendomsmeglere er dyktige og engasjerte, og klarer ofte å få en god pris, mens andre er mindre engasjerte og dårlige til å følge opp potensielle kjøpere.  Når man skal velge eiendomsmegler, kan gode referanser derfor være mer å satse på enn lav provisjon.

Vask og rydding av bolig kan arvingene gjøre selv. Dette er imidlertid en omfattende jobb, som profesjonelle som regel gjør bedre og raskere enn det arvingene selv vil klare. Det finnes enkelte useriøse firmaer innen rengjøring og rydding.  Engasjerer du et firma som tilbyr vaskejobben til en lav pris, risikerer du at det ikke blir vasket skikkelig.  Det vil gi mye plunder og ekstraarbeid når kjøperen av boligen klager over dårlig renhold.

Skal du selge avdødes eiendeler, kan du prøve å selge over internett eller gjennom avisannonser, eller du kan tilby dem til brukthandler, antikvitetshandler eller selge på auksjon.
Også innen disse bransjene finnes det enkelte useriøse firmaer.  Det er derfor viktig å innhente referanser.  Du kan her finne link til Christiania Auksjoner, som vi har god erfaring med.

Vær for øvrig oppmerksom på at vanlig innbo har lav eller ingen verdi.  Brukthandlerne er som regel ute etter litt originale gamle eller halvgamle ting, mens antikvitetshandlerne tar det som gjerne er eldre og av bedre kvalitet.

På tradisjonell auksjon er det som regel kunst, antikviteter eller bruktgjenstander av bedre kvalitet som blir solgt.  Her får man den prisen det er mulig å oppnå der og da, noe man ikke kan være sikker på å få når man selger til antikvitets- eller brukthandler, selv om de seriøse blant disse normalt vil tilby en noenlunde riktig pris.