Skriv ut

Noen vanlige konflikter ved arv og arveoppgjør?

Nedenfor står noen typer konflikter som er vanlige i forbindelse med arv og arveoppgjør:

Ønske om å tilgodese ny ektefelle på bekostning av særkullsbarn

Avdøde hadde barn fra før (særkullsbarn), var gift på nytt og etterlater seg enke/enkemann og eventuelt barn fra det siste ekteskapet.  Enken/enkemannen og de nye barna har fått gave eller er tilgodesett i testament på bekostning av særkullsbarna.
Momenter for løsning av konflikten:
Testamentsarven kan vanligvis ikke overskride 1/3 av avdødes formue.
Gave til ektefelle må være gitt i form av ektepakt og må dessuten være gitt reelt, ikke bare på papiret.

Særkullsbarna ønsker skjevdeling

Med skjevdeling menes at det du tar med deg inn i ekteskapet, og det du arver eller får i gave fra andre enn ektefellen, og som er i behold, kan du ta med deg ut, dvs. når du skiller deg, eller når du dør (ved død er det arvingene dine som kan kreve skjevdeling). (Litt mer om skjevdeling står her).

Skjevdeling ligner en hel del på særeie, men er ikke fullt så sikkert.  Bestemmelsen om skjevdeling står i ekteskapsloven §59.
Når du dør, vil dine (særkulls)barn ønske at mest mulig av formuen etter deg skjevdeles i din favør, mens din ektefelle vil ønske at mest mulig av formuen skjevdeles i hans eller hennes favør.  Ved å skrive ektepakt, kan du langt på vei planlegge og ta hensyn til skjevdeling før du dør.  Vær oppmerksom på at ektepaktskjemaet til Ektepaktregisteret kan se forholdsvis enkelt å fylle ut, men det er fort gjort å fylle ut feil  Feil avkryssing i skjemaet kan få betydelige konsekvenser.

Det er vanskelig å beregne skjevdelingen riktig, selv for advokater.  I NorJus har vi meget høy kompetanse på skjevdeling.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre hva vi kan hjelpe deg med.

En av arvingene har tidligere fått en stor gave som de andre ikke har fått

Skal det tas hensyn til gaven når arven fordeles, eller skal det ikke?  Momenter til løsningen finner du her.

En eller flere av arvingene mener at avdøde ikke var mentalt i stand til å skrive testament eller at testamentet på annet grunnlag er ugyldig

Momenter til løsningen finner du her.

Andre konflikter

Det finnes svært mange andre konfliktmuligheter.  Søk advokathjelp for å løse problemene dersom dere ikke finner ut av dem selv forholdsvis raskt, da forholdet mellom dere lett kan gå surt, og gjøre det vanskelig å gjennomføre dødsboskiftet på en effektiv og grei måte.  Vi i NorJus hjelper dere gjerne.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre hva vi kan bidra med.

Megling mellom uenige arvinger

Hvis dere er uenige, kan konflikten enten løses i rettssak eller ved megling.  Hvis boet skiftes offentlig, vil konflikten avgjøres i rettssak.   Et langt billigere og minst like godt alternativ er megling ved en advokat som har formell meglingskompetanse.  I NorJus har vi slik kompetanse.  Ringer du oss på 22 555 180 eller skriver en melding i boksen på denne siden, kan du høre nærmere om hva vi kan hjelpe med.